Analiza danych przestrzennych

Systemy i techniki GIS umożliwiają wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych analiz przestrzennych, których rodzaj zależy tylko i wyłącznie od potrzeb klienta i dokładności dostępnych danych. Oferujemy proste i wyspecjalizowane analizy na podstawie danych dostarczonych przez Klienta oraz danych zgromadzonych przez nas z:

  • darmowych baz danych dostępnych na stronach różnego rodzaju urzędów,
  • płatnych baz danych udostępnianych na specjalny wniosek (np. w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
  • terenu przy wykorzystaniu sprzętu pomiarowego.