Sporządzanie bazy danych przestrzennych na podstawie materiałów analogowych

Na życzenie Klienta firma może przygotować bazę danych przestrzennych w postaci cyfrowej (z georeferencją) na podstawie informacji zawartych np. na mapach papierowych lub opisanych za pomocą numerów działek. Sporządzone obiekty mogą zostać przekazane Klientowi w postaci „surowych” plików wraz z bazą danych lub też mogą zostać naniesione na mapę i przekazane w postaci pliku graficznego.