Inwentaryzacja obiektów w terenie za pomocą technik GIS

Firma dysponuje sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym utworzenie bazy danych obiektów przestrzennych, takich jak punkty, obiekty liniowe i powierzchniowe (poligony). Każdy obiekt może zostać zinwentaryzowany z dokładnością odpowiadającą standardom GIS (nawet do kilku cm). Oprócz dokładnych danych lokalizacyjnych (współrzędne) do każdego obiektu dodana może zostać nieograniczona liczba informacji w postaci tekstu oraz zdjęć.