Tworzenie interaktywnych map w postaci HTML

Usługa ta polega na stworzeniu wizualizacji mapowej na wybranym podkładzie. Okno mapy umożliwia:

  • nawigowanie (przesuwanie, przybliżanie, oddalanie),
  • wyszukiwanie adresów i innych miejsc,
  • włączanie/wyłączanie poszczególnych warstw danych,
  • zmianę podkładu mapy.

Wyjściowe pliki mogą zostać dostarczone Klientowi w postaci plików graficznych rastrowych lub wektorowych lub też wysokiej jakości wydrukach.

Dodatkowo do produktu dołączona może zostać również baza danych w postaci plików SHP, KML lub innych plików z odniesieniem przestrzennym. Pliki KML (KMZ) mogą zostać wyokrzystane przez Klienta np. do prezentacji danych przestrzennych w darmowym programie Google Earth.

Przykład webmapy po kliknięciu grafiki poniżej:

Przykładowa webmapa

Przykład webmapy osadzonej na stronie:

Copyright 2016 GIS UP Analizy Środowiskowe