Bazy danych przestrzennych

Przygotujemy bazy danych przestrzennych w wybranej technologii (m. in. geobaza, PostgreSQL + PostGIS, MySQL, SQLite) na podstawie informacji przekazanych przez Klienta lub pozyskanych z innych źródeł. Bazy mogą być również wykorzystane np. do zasilania map interaktywnych.